Sadzenie drzew i krzewów na naszej działce

Przed posadzeniem drzew lub krzewów na działce, należy dużo wcześniej przygotować glebę. Musi ona być głęboko spulchniona i odpowiednio nawożona najlepiej nawozami organicznymi.

Co do terminu sadzenia, to są dwie teoria jedni twierdzą, że lepiej sadzić na wiosnę inni, że jesienią. Osobiście uważam, że lepszą porą w naszej strefie klimatycznej jest jesień, ponieważ rośliny lepiej się ukorzeniają i są mniej narażone na wyschnięcie.

Chyba, że sadzimy na glebach bardzo ciężkich i wilgotnych, to wtedy lepiej sadzić wiosną.Mówiąc o jesiennym sadzeniu mamy na myśli koniec października i pierwsze dni listopada pamiętając jednocześnie aby unikać ciepłych i słonecznych dni.

Po starannym zaplanowaniu miejsca w którym chcemy posadzić nasze rośliny przystępujemy do wykopania dołków, które powinny być na tyle obszerne aby korzenie sadzonki mieściły się swobodnie i korzenie nie zaginały się. W celu lepszego ułożenia się korzeni na środku dołka usypujemy kopczyk. Do dołków nie wolno w żadnym wypadku wsypywać świeżego obornika, ponieważ uszkodził by korzenie naszej sadzonki. Do tego celu może być natomiast z powodzeniem stosowany kompost wymieszany z ziemią.

Bardzo długie bądź nadłamane, czy w inny sposób uszkodzone korzenie należy przyciąć. Standardowy dołek powinien mieć około 40cm głębokości i 60cm szerokości. Jeżeli sadzimy drzewka cz krzewy na podkładach karłowych pamiętajmy aby nie przysypać miejsca szczepienia.

Zasypując drzewko ziemią na spód sypiemy ziemię lepszą próchniczą a tą z dołu dołka dajemy na wierzch.Dobrze jest podczas obsypywania sadzonki ziemią lekko nią poruszać, wtedy ziemia lepiej przylgnie do korzeni. Ten sam cel ma mocne ugniatanie ziemi wokół sadzonki i obfite jej podlanie po posadzeniu, to znaczy nie mniej niż 3l wody na jedną sadzonkę. Dobre przylgnięcie ziemi do korzeni sprawia, iż korzenie nie obsychają i jest lepszy dostęp wody, co powoduje lepsze przyjmowanie się sadzonek.

Podczas jesiennego sadzenia wokół pnia usypujemy kopczyk z ziemi,zapobiegnie on przemarznięciu drzewka zimą, na wiosnę kopczyk rozgarniamy. Jeżeli sadzimy małe karłowate drzewka dobrze jest wbić z boku z dala od korzeni palik i umocować do niego drzewko. Jeszcze lepiej wbić taki palik przed posadzeniem w odpowiednim miejscu, wtedy z pewnością nie uszkodzimy korzeni.Zanim roślina przyjmie się i odpowiednio ukorzeni musimy pamiętać o częstszym dostarczaniu jej wody.

Jeżeli zachodzi konieczność przesadzenia drzewka to najlepiej jest to zrobić jesienią pod koniec października. nie jest to trudne zadanie jeżeli przeprowadzimy je prawidłowo to z przyjęciem się drzewka na nowym miejscu nie będzie problemu. W tym celu należy ostrożnie aby nie uszkodzić korzeni obkopać drzewko w koło i wyciągnąć je z bryłą ziemi, która powinna zostać umieszczona wraz a drzewkiem na nowym miejscu in jeżeli przewidujemy transport drzewka to musimy korzenie wraz z bryłą ziemi czymś owinąć. Po przesadzeniu drzewko obficie podlewamy i ugniatamy ziemię w koło.

Warto poświęcić sporo uwagi temu aby prawidłowo i w odpowiednim miejscu posadzić nasze uprawy sadownicze, bo od tego w dużej mierze zależy ich dalszy prawidłowy rozwój.